REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM Ivora.pl

§1 Ivora.pl

Sklep Ivora.pl jest własnością

AMQ Agnieszka Strzelbicka, ul. Koński Jar 10/23, 02-785 Warszawa,

NIP: 731-168-35-13
REGON: 140774693

Firma działa od 07-05-2007 r.

Rachunkiem bankowym dedykowanym do prowadzenia działalności Ivora.pl jest:

Deutsche Bank - Numer konta: 15 1910 1048 2755 2977 2755 0001

§2 Zamówienia

1. Klientem Serwisu Ivora.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Ivora.pl

3. Klient na ww. stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

4. Ivora.pl realizuje zarówno zamówienia standardowe wynikające z przedstawionych na stronach serwisu pozycji, jak również zamówienia nietypowe.

5. Zamówienia standardowe:

5.1 Do realizacji przyjmujemy zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej Ivora.pl
W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość wybrania:

 • formy płatności
 • sposobu dostawy
 • miejsca odbioru zamówionych pozycji

5.2 Realizacja zamówienia zostanie uruchomiona jedynie wówczas, gdy wszystkie wymagane w formularzu dane będą uzupełnione.

W przypadku niejasności lub wątpliwości związanych z wypełnieniem formularza obsługa Ivora.pl korzystając z danych kontaktowych wyjaśni je z Klientem.

5.3 Do momentu przekazania zamówienia do wysyłki Klient ma możliwość dokonania zmian w treści zamówienia. Dotyczy to zarówno danych związanych z zamawianym asortymentem, jak i danych związanych z wysyłką.

6. W przypadku gdy zamówiona przez Klienta pozycja nie jest dostępna w systemie dystrybucji, Klient przed realizacją zamówienia otrzyma stosowną informację wraz z alternatywą propozycją realizacji zamówienia.

7. Zamówienia nietypowe:

Zamówienia nietypowe są usługą umożliwiającą zakup pozycji nie dostępnych w standardowej ofercie. Zapytanie związane z niestandardową pozycja mogą zadać jedynie zarejestrowani użytkownicy po zalogowaniu się na swoje konto w Ivora.pl
Zapytanie związane z niestandardową pozycją Klient składa poprzez stronę Ivora.pl 

W chwili gdy zespołowi Ivora.pl uda się przygotować stosowną odpowiedź zostanie ona przekazana Klientowi drogą mailową.

8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu zamówienia do realizacji.

9. Sklep Ivora.pl zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:

9.1 w przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta nie odbierze w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia;

9.2 w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską odmówił odbioru przesyłki kurierskiej;

9.3 w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich;

10. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry (przelewem, kartą płatniczą) i odebraniu przesyłek z produktami składającymi się na te zamówienia.


§3 Cena sprzedaży i dokumenty sprzedaży

1. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie Ivora.pl są cenami uwzględniającymi właściwy podatek VAT (ceny brutto).

2. Zaprezentowane ceny podlegają obniżkom wynikającym z programu partnerskiego, albo ze specjalnych kodów rabatowych.

Obniżki nie łączą się o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. W przypadku gdy Klient nabędzie prawo do skorzystania zarówno z programu partnerskiego jak i z kodów rabatowych system Ivora.pl przyjmie do rozliczenia wariant korzystniejszy dla Klienta.

3. W serwisie Ivora.pl stosujemy również ceny promocyjne. Ceny te są wyłączone z wszelkich form dodatkowego rabatowania.

4. W przypadku gdy Klient korzysta z programu partnerskiego system Ivora.pl uwzględni wartość zakupionych w cenach promocyjnych towarów w programie partnerskim.

5. Powyższe wyliczenie nie dotyczy indywidualnych ustaleń dot. rozliczeń, przyjętych przez strony.

6. Każda transakcja z naszej strony jest zakończona wystawieniem paragonu fiskalnego.

Na życzenie Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji Klient może zażądać faktury VAT, może to zrobić również do 7 dni od wystawienia paragonu. Wówczas warunkiem otrzymania faktury VAT jest dostarczenie oryginalnego paragonu fiskalnego do Sklepu Ivora.pl nie później niż 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia.


§ 4 Warunki reklamacji

Ze względu na rodzaj reklamacje dzielimy na trzy kategorie:

4.1 Ze względu na uszkodzenia powstałe w procesie dostawy zamówienia.

4.1.1 Klient przyjmując zamówienie z rąk wybranego przez siebie dostawcy zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem:

 • nie naruszenia taśm zabezpieczających przesyłkę
 • integralności opakowania przesyłki
 • widocznych uszkodzeń przesyłki, w tym śladów zamoczeń.

4.1.2 W przypadku stwierdzenia jednego lub więcej z wymienionych powyżej uszkodzeń. Klient ma obowiązek zgłosić reklamację na ręce dostawcy przesyłki.

Zgłoszenie musi mieć formę pisemną, obejmującą opis zaobserwowanych niezgodności, dane identyfikacyjne dostawcy. Zgłoszenie musi zostać pisemnie potwierdzone przez dostawcę przesyłki.

4.1.3 Przygotowane w ten sposób zgłoszenie reklamacyjne Klient zobowiązany jest przesłać na adres sklep@Ivora.pl w terminie 3 dni roboczych

4.1.4 Otrzymanie przez zespół Ivora.pl poprawnie wypełnionego według powyższych zasad zgłoszenia warunkuje rozpoczęcie procedury reklamacyjnej.

4.1.5 W terminie 14 dni zespół Ivora.pl poinformuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.

4.1.6 Przed uzyskaniem informacji o numerze zgłoszenia, oraz sposobie działania, zwrot nadesłany przez Klienta nie zostanie przyjęty.

4.2 Ze względu na niezgodności dostarczonego zamówienia ze złożonym zamówieniem.

4.2.1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji z tytułu dostarczenia pozycji niezgodnych ze złożonym na Ivora.pl zamówieniem. Niezgodność dotyczyć może ilości zamówionych pozycji, tytułów, cen jednostkowych zamówionych pozycji lub kosztów dostawy.

4.2.2. Zgłoszenie zaistniałego faktu należy wysłać na adres sklep@Ivora.pl z opisem rodzaju niegodności i podaniem numeru faktury, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

4.2.3. Zespół Ivora.pl w terminie 14 dni poinformuje Klienta o swoim stanowisku, wraz z ewentualną propozycją rozwiązania niezgodności.

4.3 Ze względu na wady technicznie w dostarczonych pozycjach.

4.3.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację z tytułu dostarczenia pozycji obarczonych wadą techniczną.

4.3.2. Zgłoszenie takie kierować na adres ksiegarnia@Ivora.pl w terminie 3 dni roboczych od chwili otrzymania przesyłki, z podaniem numeru zamówienia, tytułu pozycji, opisem wady. Umieszczenie fotografii wykrytej wady przyśpieszy proces reklamacyjny.

4.3.3.W ciągu 3 dni od otrzymania zgłoszenia, zespół Ivora.pl poda Klientowi drogą mailową numer zgłoszenia i informację dotyczącą dalszego postępowania reklamacyjnego (adres i sposób wysyłki).

4.3.4. Klient zobowiązany jest w taki sposób przygotować paczkę z reklamowaną pozycją, aby jej stan techniczny nie uległ zmianie.

4.3.5. W terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamowanej pozycji zespół Ivora.pl udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne.

4.3.6. Prosimy zachować oryginalny dokument związany z poniesionym kosztem przesyłki. W przypadku uznania reklamacji stanowić będzie podstawę rozliczenia poniesionego kosztu.

 

§5 Koszty wysyłki

Koszty i czasy wysyłki podane na stronach sklepu Ivora.pl dotyczą wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zainteresowania wysyłką poza granice kraju, prosimy kontakt.

Koszt wysyłki podany jest podczas składania zamówienia, ceny zawierają podatek VAT.

Zakupione towary wysyłane są w przeciągu 48h od zaksięgowanej kwoty na koncie.

Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem 

 • Poczty Polskiej
 • Firmy kurierskiej 
 • Paczkomatów Inpost.
 • Przesyłek poleconych Inpost

Kupując w sklepie i wybierając Pocztę Polską jako doręczyciela przesyłki, klient wyraża zgodę na udzielenie firmie AMQ z siedzibą w Warszawie (NIP 731-168-35-13) pełnomocnictwa do reprezentowania klienta i podejmowania w Jego imieniu wszelkich czynności związanych z nadaniem zakupionych produktów. Pełnomocnictwo wykorzystane będzie tylko i wyłącznie w celu obniżenia kosztów przesyłki ponoszonych przez Klienta przy wysyłce listem poleconym ekonomicznym, priorytetowym i paczką ekonomiczną i priorytetową.
Koszty wysyłki nie zostaną uwzględnione na paragonie. Jeśli klient życzy sobie aby zostały one uwzględnione na dowodzie zakupu, wówczas zostanie do kosztu wysyłki doliczony podatek VAT
List ekonomiczny i list priorytetowy są przesyłkami nierejestrowanymi, wysyłanymi na Państwa życzenie, sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie dostarczenia przesyłki, nie ma możliwości monitorowania takiej przesyłki. Zalecamy wybierać list polecony, wówczas mają Państwo możliwość śledzenia przesyłki lub przesyłki za pośrednictwem paczkomatu.


§6 Odstąpienie od umowy

1. Jeśli przygotowany towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówionego asortymentu.

Stosownych zmian można dokonać albo poprzez panel Klienta albo przesyłając wiadomość e-mail na adres sklep@Ivora.pl z powołaniem się na numer zamówienia.

Zapis ten nie dotyczy zamówień nietypowych, przygotowanych specjalnie dla Klienta.

2. Po wysłaniu towaru, każdy z naszych Klientów ma prawnie zagwarantowaną możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

Ivora.pl zobowiązuje się do rozliczenia kwoty powstałej z tytułu zwrotu w przeciągu 14 dni od otrzymania zwrotu.

Zwrot pełnej kwoty za towar nastąpi pod warunkiem dostarczenia towaru w stanie nie pogorszonym, towar nie powinien nosić śladów używania, towar powinien znajdować się w nie naruszonym i oryginalnym opakowaniu z kompletem metek, instrukcji, itp. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Do zwracanego towaru nalezy koniecznie dołączyć dowód zakupu (faktura/paragon/potwierdzenie przelewu).

3. W przypadku chęci odstąpienia od transakcji, adresem do odesłania towaru jest:

AMQ Agnieszka Strzelbicka
ul. Koński Jar 10/23
02-785 Warszawa

4. Koszt odesłania towaru (koszt opakowania i koszt przesyłki) ponosi Klient.

5. Zaznaczamy, iż Ivora.pl nie przyjmuje przesyłek nadesłanych za pobraniem, z wyłączeniem sytuacji ustalonych między stronami.

6. Uprawnienie powyższe przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.


§7 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Rejestracja w serwisie Ivora.pl jest dobrowolna i nie obowiązkowa. Dane jakie Klient pozostawi w serwisie służą ułatwieniu współpracy pomiędzy stronami, oraz wykorzystywane są do dostarczenia zamówionych przez Klienta towarów.

2. Administratorem danych zapisanych w Ivora.pl jest AMQ Agnieszka Strzelbicka, ul. Koński Jar 10/23, 02-785 Warszawa

Przechowywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem:

 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 • Klient zawsze ma możliwość sprawdzenia, poprawy bądź uzupełnienia swoich danych.
 •  Klient również zawsze może usunąć swoje dane z serwisu Ivora.pl 

4. Przekazane przez Klienta dane nie będą przekazywane w żadnej formie innym podmiotom. Wyjątkiem od tej zasady jest potrzeba związana z realizacją zamówienia i konieczność podania firmie dostarczającej zamówienie danych do tego niezbędnych.

5. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w serwisie Ivora.pl Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym Ivora.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.


§8 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach serwisu Ivora.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o produktach zamieszczona na stronach serwisu Ivora.pl nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie sklepu lub u jego dostawców i możliwości realizacji zamówienia.

2. Serwis Ivora.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen towarów oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

3. Serwis Ivora.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Zastrzega się możliwości czasowego zawieszenia dostępności serwisu Ivora.pl w przypadku modernizacji jak również w przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu, konserwacji lub wymiany sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania serwisu Ivora.pl

5. Serwis Ivora.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

6. Serwis Ivora.pl nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, czcionka itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu.

8. Serwis Ivora.pl zamieszcza fotografie produktów i loga producentów. Nazwy producentów i nazwy marki należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie serwisu Ivora.pl wyłącznie w celach informacyjnych.

9. Serwis Ivora.pl wykorzystuje pliki cookies. Działając zgodnie z naszą polityką prywatności informacje jakie zbieramy w plikach cookies służą wyłącznie procesowi realizacji zamówienia oraz analizie oczekiwań naszych Klienów. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Każdy Klient ma prawo do odmowy z korzystania z plików cookies. Prawo to można realizować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

W przypadku odmowy korzystania z plików cookies, serwis Ivora.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie serwisu.

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacji umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)

11. Serwis Ivora.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia ich na stronie Ivora.pl . Zamówienia złożone przez Klientów przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014


Dlaczego my?

Przekonaj się dlaczego, właśnie u nas warto robić zakupy - tak jak to zrobiły setki innych zadowolonych Klientów

Maciej Strzelbicki - właściciel IVORA.pl

Sprawdzony i pewny towar

Dostępne
Oferowane zabawki i pozostałe towary mamy w magazynie lub w punkcie odbioru (Warszawa Ursynów przy al. KEN) gdzie czekają na wysyłkę. Dzięki temu wysyłka jest bez opóźnień. Gwarantujemy.

Sprawdzone
Wszystkie zabawki i inne towary testujemy przed wysyłką, dzięki czemu kupując u nas możesz być spokojny o jakość zakupionych przedmiotów.

Zawsze udana transakcja

Szybka wysyłka
Paczki wysyłamy każdego dnia, więc możesz być spokojny-a, że przesyłka dojdzie bez zbędnej zwłoki.

100%
Każdy nasz Klient jest zadowolony z zakupu. Dowodem są nasze opinie.

Bezpieczne opakowanie
Zdajemy sobie sprawę, że na drodze pomiędzy nami a Tobą znajduje się firma transportowa. Dlatego ze szczególną starannością pakujemy przesyłki, by doszły do Ciebie zawsze w nienaruszonym stanie

Bezpieczeństwo i komfort po zakupie

Faktura VAT
Jesteśmy legalnie działającą, ponadto w 100% Polską firmą, więc do każdej transakcji wystawiamy dowód zakupu w postaci paragonu lub (na życzenie) faktury VAT.

Pomoc
Po zakupie nie pozostawiamy Klienta samego. Skontaktuj się z nami jeżeli masz problem, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by Ci pomóc.

Rozumiem

Uwaga! Witryna używa plików cookie, w celu sprzedawania najlepszych zabawek w najlepszych cenach. Jak je wyłączyć dowiesz się w polityce cookies.